Tajemství mužské a ženské sexuality

Aneb o léčení, rozvíjení vlastního potenciálu, rozšiřování vědomí
i prohlubování partnerské intimity.

Práce s tělem a intimitou je jedna z nejefektivnějších cest, jak posílit svou životní sílu a inspiraci. Je léčivá, revitalizující, a současně v nás rozvíjí lásku a radost. Díky vědomému doteku a láskyplné přítomnosti můžeme zažít zázraky, a poznat zdroj naší životní síly ve zcela jiném kontextu, než jak jsme na sexualitu zvyklí pohlížet.

K zvládnutí intimní masáže pro muže a ženy, je užitečné znát její hlubší souvislosti, nejen technický postup. Jako muži a ženy „fungujeme“ odlišně – na úrovni sexuality i v každodenním životě. Liší se naše intimita, tělesné prožívání i potřeby. Když poznáme tyto principy, máme klíče k tomu, jak potěšit partnera či partnerku, aby tělo i duše vibrovaly blažeností. Poznáme revitalizující a léčivou sílu práce se sexualitou.

Prvotní potřeby v oblasti intimity se u mužů a žen liší. Ženy obvykle hledají spojení a lásku, a to je pak otevírá i pro sexualitu. Mužské tělo funguje opačně – radostná sexualita otevírá mužské srdce.

Porozumění tomuto principu nám dává klíče k tomu,
jak se dotýkat mužského a ženského těla.

Ženské tělo se naplňuje radostí, láskou a energií zpravidla tehdy, když se dotýkáme oblasti srdce a cítění – hruď, dekolt, šíje, tvář a vlasy, bříško a „okrajové“ části těla – dlaně a chodila, ruce a nohy… odtud pak pokračujeme dále do středu těla. Poté, co se tělo ženy uvolní a naplní energií, začne se otevírat centrum sexuality.

U mužů je tomu většinou naopak. Jejich nejcitlivější orgán je penis. Když se mužů s láskou dotýkáme a uctíváme je v oblasti pohlaví, začne se otevírat jejich srdce. Muži energii sbírají nejprve v pohlaví, a odtud se pak, díky dotekům a práci s dechem, rozprostírá do celého těla. Životní energie u mužů stoupá z pohlaví nahoru, a otevírá oblast srdce, krku a další energetická centra.

Tajemství mužské a ženské sexualityTomuto principu říkáme polarita, nebo také teorie plusů a mínusů. Muži mají v oblasti pohlaví plus, a v oblasti srdce mínus. U žen je to naopak – plus je v oblasti srdce, a pohlaví je mínus. Plus je aktivní, dávající pól. Mínus receptivní, přijímající. Proto také mezi „správně“ polarizovanými těly muže a ženy vzniká doslova magnetická přitažlivost. Muž se cítí penisem přitahován do vagíny, a žena zaplavuje muže láskou.

V ženském těle se díky přijetí mužského principu objevuje energie a radost. Muž se díky spojení zpravidla otevírá do větší citovosti a lásky. Toto funguje za předpokladu, že jsme otevření a vnímaví – a i v tom je třeba se „cvičit“, protože máme tendenci se někdy uzavírat ze strachu před zraněním či z pohodlnosti, a nebo nám těkají myšlenky, a my nejsme přítomní tomu, co se děje tady a teď.

Díky polaritě reaguje většina žen otevíráním se a stoupající rozkoší na láskyplné doteky celého těla, které od „okraj“ postupují ke středu a k intimní zóně. Mužům naopak stoupá energie z pohlaví do zbytku těla.

Když se nás někdo dotýká v „mínusových“ oblastech,
můžeme reagovat napětím, frustrací či nudou.

Ženy, jejichž tělo ještě není vláčné a rozehřáté láskyplnými doteky, reagují zpravidla na dotek v oblasti pohlaví stažením. Muži, když je dlouho hladíme v oblasti hrudi, na hlavě apod., se po chvíli buď naštvou nebo usnou. Brána k jejich energii totiž leží v oblasti pánve.

Intimní masáž pro muže a ženy skýtá mnohem více než příval energie a potěšení. Obzvlášť ženy mohou poznat nesmírně léčivou sílu masáže intimních míst. Láskyplná přítomnost a vědomý dotek umožňují uvolnění a léčení stresu a starých traumat. Mnoho žen zakouší sníženou citlivost nebo i bolest po porodu dítěte a/nebo po operaci. Také prožitek zneužívání vede k odtržení se od energetického středu. Velké množství energie je pak stále spotřebováváno na potlačování nevítaných emocí. V masáži využíváme jemnou techniku, která nám toto pomáhá uvolnit a vede nás k často netušené citlivosti, otevřenosti, svobodě, flexibilitě a radosti.

Muži se prostřednictvím intimní masáže mohou naučit, jak zvýšit svou kapacitu prožitku celotělového potěšení. U mnoha mužů se prožitek rozkoše omezuje do oblasti pohlaví. Energie nastoupá do erekce, a vzápětí se „vybije“ při ejakulaci. Nicméně díky práci s dechem a tělem se muži mohou naučit, jak vnímat intenzivní rozkoš ve všech částech těla, a jak prožít orgasmus bez ztráty energie v ejakulaci. Díky tomu se cítí plní energie a celotělové blaženosti, která přetrvává i dlouho po orgasmu. Tato zkušenost oživuje tělo i duši, a muži tak mají efektivní nástroj k transformaci a rozšíření vlastní sexuality do netušených výšin.

Kouzlo intimní masáže se můžete naučit na kurzech Denisy Palečkové a Richarda Vojíka. Na kurzy můžete přijet se záměrem obohatit partnerskou intimitu, poznat něco nového u druhých i u sebe, nebo se masáž naučit pro práci s klienty.

Kdo chcete zmíněné prožít na vlastní kůži, můžete se objednat na masáž do Tantra Spa, kde Vás budou provázet zkušení masážní terapeuti, absolventi profesionálního výcviku Škola celostní smyslné masáže Denisy Říha Palečkové a Richarda Vojíka.

Denisa Palečková pro Ženy ženám.cz

Chcete tento článek zveřejnit či jeho části citovat na svém webu? Je to možné s uvedením autora (Denisa Říha Palečková) a zdroje článku (ODKAZ NA NÁŠ WEB kde se ten článek nachází). O tomto nás prosím informujte na email dar.info4u@gmail.com, kam pošlete i odkaz na Váš web, kde je citace či článek umístěn.
 
Pokud budete chtít uvést také informace o autorce, využijte tento odstavec:
© Mgr. Denisa Říha Palečková
Mgr. Denisa Říha Palečková Přináší zcela nový pohled na intimitu a metody, jak tuto oblast využít pro zdraví, štěstí, partnerský život a osobní rozvoj. Díky svým kurzům, přednáškám a článkům pomohla od roku 2002 již několika tisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu. Je známá především díky sestavení celostní smyslné masáže, která se u nás rychle rozšířila pod názvem tantrick&aacu te; mas& aacute;ž. Párům ukazuje, jak naplnit vztah láskou a vášní a být zamilovaní třeba i po 20 letech. Spoluzakladatelka Školy celostní smyslné (tantrické) masáže, Školy šťastného partnerství, masážního studio Tantra Spa a profesionálního výcviku Core Touch. Do Čech zavedla také tzv. vaginální mapování a léčení jizev. https://www.denisarihapaleckova.com/