Proč jet na kurz s dětmi?

DOTEK patří mezi naše základní životní potřeby. Hned po uspokojení žízně a hladu potřebujeme pro svou výživu právě fyzický kontakt. Od nejranějšího věku potřebujeme být vyživováni láskyplným dotekem. Také vědecké studie dokumentují, že miminka, která jsou objímána, dotýkána a masírována, se vyvíjejí mnohem rychleji než ta, která jsou pouze krmena. V kritických případech je dotek a láskyplný fyzický kontakt určujícím faktorem pro jejich přežití.

Dotek potřebujeme i dále v průběhu dětství, dospívání a dospělosti. Z různých důvodů se ho dětem i dospělým často nedostává v takové míře a kvalitě, kterou by potřebovali. Dotek a fyzický kontakt jsou naším základním nástrojem pro vyjadřování pocitu lásky a získávání pocitu, že jsme milováni. Máme spontánní potřebu naše blízké a milované osoby hladit, držet a objímat.

Z různých důvodů se tomuto instinktu bráníme. Celé generace vyrůstaly a dále vyrůstají tak, že první kontakt po příchodu na svět není matčino bříško a prso, ale studené lékařské přístroje a nástroje a mechanický dotek v gumových rukavicích. Čerstvě narozená miminka s ukrutnou potřebou fyzického kontaktu s tělem matky jsou odnášena na uzavřená oddělení a maminky jsou vyzývány, aby si po porodu v klidu bez děťátka odpočaly. Tím je narušována ta nejzákladnější potřeba kontaktu a pocitu bezpečí. Žádné savčí mládě nezůstává po příchodu na svět bez bezprostředního kontaku s tělem matky. Narušení této prvotní potřeby tělesné blízkosti vede na straně miminka i matky k pocitu bolesti a dezorientace, kterou mohou potlačit jedině určitým uzavřením se a odcizením – sobě sama i sobě navzájem.

V průběhu života pak často sbíráme další série zranění, kdy se namísto blaženého rozpuštění se v kontaktu a lásce sevřeme do napětí a izolace. Často to pak děláme již zcela automaticky. A zapomeneme, že by to vůbec mohlo být nějak jinak.

Tento vzorec pochopitelně prostupuje i naši sexualitu, kde hledáme vzrušení a orgasmus, aniž bychom sytili potřebu kontaktu a lásky.

Naštěstí lze i zanedbané potřeby našeho těla a duše kdykoliv zpětně dosytit. Proto je práce s láskyplným vědomým dotekem tak významná, tak zásadní. Umožňuje nám napojit se na základní zdroj své živosti a radosti. Nabýt nám náležící pocit jistoty a bezpečí. Základního životního ukotvení se ve vlastním těle.

Již 12 let pořádáme semináře od semináře v oblasti vědomého doteku a intmity. A stále znovu a znovu slyšíme otázku: “Jak mám v sexualitě vychovávat své děti? Jak mluvit o sexu od těch nejmenších po dospívající?”

A já na to často odpovídám, že ještě důležitější než to, co o sexu říkáme, je to, jak sexualitu prezentujeme neverbálně. A sexualita se pochopitelně projevuje skrze doteky. “Učení o sexu” tak začíná pro dítě již tím, jak vidí doma své rodiče se dotýkat, objímat, vyměňovat si polibky… Pokud je v otázce těla a sexuality doma napětí, mohou rodiče říkat dětem cokoliv… řeč těla je zásadní.

Když se dotýkáme vědomě, když dotekem vysíláme lásku a přijetí, dáváme tak druhému možnost sebe-poznání a sebe-přijetí. Takový dotek je darem. Ať již v kontextu partnerství, v kontextu rodič-dítě, mezi přáteli, mezi kolegy či i sobě cizími lidmi. Vědomý láskyplný dotek bychom měli pravidelně věnovat i sami sobě.

Zveme Vás k rozvíjení kvality doteku, který je darem pro toho, kdo dotek přijímá i dává. A který je mostem mezi oběma; mostem kontaktu a sblížení. V rituálu Umění doteku, který v lednu 2015 bude slavit v Čechách 10 let, najdete pomocníka pro rozvíjení vlastní živosti a lásky.

Rituál Umění doteku můžete upravit podle situace a využít mnoha způsoby:

  • jako smyslný rituál mezi partnery,
  • jako respektuplný nástroj uctění třeba i zcela cizího člověka,
  • jako dárek a hravý způsob kontaktu mezi vámi a vaším dítětem / dětmi,
  • mezi přátely, atd.

Rituál Umění doteku je hravý, oživuje smysly, probouzí radost v těle. Naši klienti jej využívali například i pro:

  • zpestření dotekového kontaktu s miminkem,
  • léčení dospívající dívky s anorexií,
  • zpestření intimního života partnerů,
  • pro uvolnění, potěšení a rozvíjení smyslnosti…

Poznejte sílu rituálu Umění doteku na vlastní kůži. A odneste si zkušenosti a prožitky, které trvale obohatí život vás i vašich blízkých.

Chcete tento článek zveřejnit či jeho části citovat na svém webu? Je to možné s uvedením autora (Denisa Říha Palečková) a zdroje článku (ODKAZ NA NÁŠ WEB kde se ten článek nachází). O tomto nás prosím informujte na email dar.info4u@gmail.com, kam pošlete i odkaz na Váš web, kde je citace či článek umístěn.
 
Pokud budete chtít uvést také informace o autorce, využijte tento odstavec:
© Mgr. Denisa Říha Palečková
Mgr. Denisa Říha Palečková Přináší zcela nový pohled na intimitu a metody, jak tuto oblast využít pro zdraví, štěstí, partnerský život a osobní rozvoj. Díky svým kurzům, přednáškám a článkům pomohla od roku 2002 již několika tisícům lidí k radostnějšímu a naplněnému životu. Je známá především díky sestavení celostní smyslné masáže, která se u nás rychle rozšířila pod názvem tantrick&aacu te; mas& aacute;ž. Párům ukazuje, jak naplnit vztah láskou a vášní a být zamilovaní třeba i po 20 letech. Spoluzakladatelka Školy celostní smyslné (tantrické) masáže, Školy šťastného partnerství, masážního studio Tantra Spa a profesionálního výcviku Core Touch. Do Čech zavedla také tzv. vaginální mapování a léčení jizev. https://www.denisarihapaleckova.com/