FAQ: Vaginální mapování

Otázky týkající se vaginálního mapování

1. Je lepší jít nejprve na kurz nebo na individuální sezení vaginálního mapování? Čím se liší kurz a individuální sezení v Tantra Spa?

Obojí skýtá něco, a přestože je metoda jedna a ta samá, je i prožitek často odlišný. Něco může poskytnout pouze seminář a něco zase hlavně individuální sezení.

 

Seminář - některé z odlišností oproti individuálnímu sezení:

1/ Výklad k metodě přímo od lektorky Denisy Říha Palečkové, která VM do České republiky zavedla. Kurzy Potěšení a léčení pro laickou i odbornou veřejnost pořádá v ČR od roku 2012.

2/ Díky aktivní účasti mnoha dalších žen vzniká na semináři jedinečné “léčivé pole”. Zkušenost a posun každé jednotlivé účastnice je současně i obohacením pro ostatní ženy. Řada z vás má možná zkušenost, že ve skupině si zacvičíte (například jógu, zumbu, …) mnohem lépe a vydatněji, než dělat to samé doma. Zde kromě tohoto efektu ještě dochází k obohacení každé ženy i na vnitřní rovině skrze zkušenost ostatních.

3/ Seminář doplňují další techniky práce s tělem a dechem pro hlubší uvolnění a puštění nepotřebného.

4/ Na seminář je možné vzít i svého partnera, kamaráda, kamarádku… někoho, kdo se metodu naučí a s nímž pak můžete pokračovat i po kurzu v dalších sezeních. Také na kurzu se seznámíte s dalšími, kteří se postup naučí, a můžete se na dalších sezení domluvit společně.

 

Individuální sezení - výhody:

1/ Pracujete se zkušenou masážní terapeutkou či terapeutem. Ti mají s metodou již bohaté zkušenost a jsou pro Vás velmi kvalitními průvodci. (Důležité: zjistit si: kam jdu, ke komu jdu, jaké má daný terapeut vzdělání a zkušenosti, jaké má reference…).

2/ Díky soukromí se můžete možná snáze uvolnit (ovšem některé ženy se zase lépe uvolní díky tomu, že vnímají uvolnění jiných žen na semináři, a funguje to jako inspirace).

3/ Na sezení můžete být sama nebo na přání i s partnerem. Také individuální sezení lze pojmout jako výuku. Některé ženy chtějí, aby se metodu naučil i partner. Často pak volí variantu, že při jednom či více ze série sezení (VM nabízíme v balíčku minimálně 3 sezení) je přítomen i partner. Lze mu vysvětlit celý postup, učit, nebo ho jen nechat dívat a být přítomen, podporovat. Řada žen je na sezení ovšem ráda i sama, alespoň částečně. Mohou se cítit svobodněji; v tom smyslu, že nemusí nic vysvětlovat - co jak prožívají a proč.

ice9

Seminář je výrazně cenově dostupnější (2800 Kč, resp. 2500 Kč zvýhodněná cena pro páry za seminář; individuální sezení 9000 Kč za 3x3 h sezení) a nabízí velmi hlubokou zkušenost. Individuální sezení zase dává příležitost zkušené terapeutky/terapeuta a dává přijímající ženě prostor jen pro sebe. Také je výhoda posloupnosti sezení, protože VM je opravdu “cesta", která trvá déle než jedno sezení či jeden den. Napoprvé se určitá témata a prožitky “otevřou”, a potom dobíhají. Při pokračování v sezení žena vidí, jaký dělá pokrok.

Hodně žen volí to i to. Není zase až tak podstatné, čím začít dříve. Možná vysvětlení ze semináře a takové určité “energetické zasvěcení” do atmosféry mapování je dobré na začátek. Ale není podmínkou. S rámcem seznamuje i masážní terapeut/ka v rámci individuálního sezení.

Individuální sezení nabízejí naši certifikovaní terapeuté a terapeutky v ARKAYA.

Přečtěte si článek o vaginálním mapování a nejnovější ohlasy k této metodě.

 

2. Lze provádět vaginální mapování v těhotenství?

V prvním trimestru těhotenství vaginální mapování spíše nedoporučujeme. V dalších fázích těhotenství, které je zdravé a bezproblémové, mapování využít lze, ale mělo by být velmi citlivé a podporující, spíše jemné. Takové „mapování pro těhotné“. Nejít do náročnějších pocitů. Je to z důvodu, že u některých žen může mapování působit jako „očista“, a zbavovat tělo nepříjemných zkušeností a vzpomínek v něm uložených; takový emoční detox. A těhotenství není dobrý čas na detox…

Pozitiva mapování jsou, že se oživí a zcitliví vagina. Žena se lépe nacítí na své tělo. To zase pomáhá při porodu. Tedy nelze říct jednoznačně, že mapování v těhotenství ne, ale je zapotřebí provádět ho velmi citlivě. Protože tělo reaguje mnohem jemněji na každý podnět.

Kurz Potěšení a léčení – vaginální mapování v těhotenství: Pokud máte zájem přijít na kurz, ale váháte z důvodu těhotenství, tak není problém účastnit se třeba pouze výkladové části. Praktická část může být taková dramatická, některé ženy pláčou, křičí… a to nemusí být pro těhotnou ženu vždy příjemné. Pokud se cítíte unavená, poslouchejte své tělo a na kurz raději nechoďte.

 

3. Mohu absolvovat kurz Potěšení a léčení - Vaginální mapování i když v té době menstruuji a v prvních dnech trpím těžkým průběhem (velké bolesti, křeče, nízký tlak, závratě, někdy i zvracení)?

Už jsme na kurzu měli účastnice s podobnými nesnázemi a byly překvapené, že najednou má menstruace jiný průběh. Protože i díky intimní masáži se podbřišek a pánevní dno uvolňuje, tkáně se prokrvují, a to přesně způsobuje umírnění bolesti (která souvisí s napětím). Tedy bych doporučila experiment, možná tentokrát bude průběh menstruace jiný 🙂 Účast doporučuji i navzdory neblahým očekáváním!
 
Vaginální mapování u nás řada žen vyhledává mimo jiné právě i z toho důvodu, že zažily v životě nějakou formu zneužití. A jejich zkušenost je taková, že VM je mnohem efektivnější než mluvená terapie. Protože pracuje přímo s tělem. Může být, že už před kurzem se začnou projevovat různé pocity na těle i na duši, které se zneužitím souvisí. Bolest v podbřišku, menstruace mimo cyklus, nebo i zvracení apod. A silnější emoce. To je už součást “léčení” a čištění se od těchto pocitů, které stále “bydlí” v těle. Někdy se to začne projevovat už předem, protože tělo ví, že se blíží změna. Nebo během a po kurzu.
 
Po semináři si prosím neplánujte žádné pracovní a další výkony. Jsou možné “emoční houpačky” a další. Ale trvá to řádově několik dní (odhadem), a stojí to za to. Je také možné, že seminář projdete i bez fyzického mapování, a už jen to, že na kurzu jste, vnímáte “téma” a ostatní ženy, tak už se toho mnoho děje. Nebo zůstane dotek jen ve formě ruky položené na bříško. To vše je možné. Vím, že to stojí hodně odvahy. Ale neznám účinnější metodu léčení traumatu než je VM.
 
Více najdete i v článku Denisy Říha Palečkové Potěšení a léčení pro ženy

 

Na dotazy odpovídala Mgr. Denisa Říha Palečková