FAQ: Škola ceslostní smyslé masáže

Dotazy z kurzů CORE TOUCH I a CORE TOUCH II

1. Co je to Škola celostní smyslné masáže?

Celostní smyslná masáž CORE TOUCH® je mnohem víc než pouhá masáž. Je to příležitost k osobnímu rozvoji. Skrze ni se učíme lépe vnímat svoje tělo, respektovat ho a přijímat. Učíme se naslouchat svým pocitům a chápat je jako pomocníky na naší cestě životem.

Ve Škole celostní smyslné masáže se setkáte s metodami a postupy, které zahrnují celého člověka, jeho tělo i duši. Masáží a dotekem se probouzí každá část těla. Účastníci se učí přijímat a milovat sebe i druhé a současně se učí vytvářet pro sebe i druhé v oblasti intimity bezpečí, jasné hranice, láskyplné přijetí a podporu.

Celostní smyslnou masáž učíme již od ledna 2005. Během pár let se rozšířila po Čechách pod názvem tantra masáž a naučily se ji tisíce laiků i profesionálů. Dnes učíme masáž CORE TOUCH®, která je velmi populární nejen jako příležitost k relaxaci a oživení intimního života, ale také jako nástroj léčení, učení se a osobního rozvoje.

Naše kurzy navštěvují rádi jednotlivci i páry, kterým masáž přináší inspiraci do intimního života. Pro někoho je lákavé určité dobrodružství a vykročení ze zóny komfortu, ochutnání něčeho dosud nepoznaného.

Kurzy, které nabízíme ve Škole celostní smyslné masáže, na sebe volně navazují. Můžete je absolvovat jednotlivě v průběhu celého roku nebo v rámci jedinečného celku - 10-ti denního profesionálního výcviku CORE TOUCH® I. Absolventi tohoto výcviku navíc obdrží certifikát školy EASE - Evropská akademie somatického vzdělání. Jedná se o NEJUCELENĚJŠÍ A NEJHLUBŠÍ VÝCVIK v oblasti celostní smyslné masáže v ČR a většině dalších zemích Evropy. 

Informace k jednotlivým kurzům a nejbližší termíny jejich konání naleznete ZDE.

 

2. Jak probíhají vaše kurzy celostní smyslné masáže?

Naše kurzy sestávají z řady tradičních i moderních cvičení, které umožňují přibližovat se postupně sobě sama. Můžeš se u nás setkat s meditací, prací s dechem, dotekem, rituály, hrami, pohybem a tancem, mantrami, prací s tělem, prvky z indiánské tradice, cvičeními na uvolnění, prací s energií apod. Většina cvičení vede k podpoře důvěry, cítění, potěšení a otevření srdce.

 

3. Jak je to na masážních kurzech s nahotou?

Na našich skupinách nahota není povinnou součástí cvičení. Kdykoliv máš svobodu svléknout se či zahalit tak, jak je vám to zrovna příjemné.

Principům naplňující sexuality a intimity se lze učit i bez svlékání a intimních technik. Většina našich kurzů nevyžaduje nahotu ani intimní propojení s někým z účastníků, které by šlo za hranice toho, co pro sebe považujete za přínosné. Na skupině tantra masáží Joni a lingam provádíme ukázku nazí, a také účastníci praktikují tuto intimní masáž nazí. Páry, které přijedou společně, mohou být ve skupině na ukázky, povídání, tanec; samotnou intimní masáž pak mohou provádět v soukromí svého pokoje.

 

4. Co když nebudu chtít některá cvičení na kurzu provádět?

Všechna cvičení na našich kurzech jsou dobrovolná. Nikdo není do ničeho nucen.

Jedním z cílů Školy celostní smyslné masáže je, otevřít se vůči ostatním. To jde samozřejmě až poté, co jsme se naučili rozpoznávat, přijímat a druhým jasně ukazovat vlastní hranice. Skupina ti nabízí láskyplný rámec, kde se to můžeš naučit. Můžeš se cvičit v tom, že říkáš NE, když se ti něco zrovna nelíbí, a objevíš přitom, že nenásleduje žádný „trest“ – můžeš být takový/á, jaký/á jsi, a ostatní tě nepřestanou mít rádi. 

 

5. Jak probíhají masážní kurzy z hlediska hygieny?

Účastníkům jsou pro intimní masáž k dispozici vinylové či latexové rukavice. Ty je třeba použít při kontaktu se sliznicí, pokud byste měli na rukách záděrky a jiné ranky, nebo pro osobní pohodlí či pohodlí partnera/partnerky. Samozřejmostí je mytí rukou a použití dezinfekce po masáži (taktéž k dipozici). 

 

6. Je lepší navštěvovat kurz celostní smyslné masáže s mým partnerem/partnerkou nebo každý sám?

Obě varianty jsou možné a mají své přednosti. Záleží na tom, na co se chceš zaměřit. Když přijdeš sám/sama, budeš se pravděpodobně cítit svobodněji v prozkoumávání sebe sama a svých potřeb. Když přijdeš s partnerem/partnerkou, budete mít prostor a podporu ve zkoumání struktur vašeho vztahu a v hledání možností rozšíření vzájemné důvěry, svobody a potěšení.

 

7. Jsou kurzy Školy celostní smyslné masáže vhodná i pro páry, které jsou spolu krátce?

Doporučuji s kurzy celostní smyslné masáže, respektive učením o práci s tělem, začít co nejdřív. Stále máme na kurzech mladé i starší páry, a ty starší si často stýskají, že jim je líto, že informace, jaké na kurzech dostávají, neměli k dipozici už dřív. Já osobně jsem se díky tak naučila mnoho, co můj vztah zásadně obohacuje, rozšiřuje a i umožňuje řešit obtíže na zcela jiné rovině, než bych dělala „normálně“. Pokud mezi vámi a partnerem/partnerkou není nějaký bytostný nesoulad, nevím, čím by mohlo vzdělávání o sexualitě a duši narušit váš vztah.

 

8. Jsou tyto kurzy vhodná i pro ty, kteří partnera nemají?

Ať už s partnerem nebo bez, celostní smyslná masáž podporuje především váš osobní růst. Učí vás najít a rozšiřovat vaše vlastní potěšení – nejen na úrovni sexuality, ale v životě vůbec. Pomáhá převzít zodpovědnost za své potěšení, takže vás postupně zbavuje závislosti na jiných osobách a okolnostech. S lidmi a situacemi se pak setkáváte ze středu vlastní síly, svobody a dostatku, a ne z potřeby a deficitu. Naše kurzy mohou také pozitivně ovlivnit kvalitu vašich setkání s druhým pohlavím a najednou dokážete vnímat a prožívat věci, které se vám dříve mohly zdát nemyslitelné.

Na naše kurzy jezdí hodně jednotlivců, často se jich ve skupině sejde i víc, než párů. Řada žen i mužů dnes žije bez partnera nebo ve vztahu, který je nefunkční a nenaplňuje jejich potřeby. Přesto se touží dále rozvíjet v lásce a partnerství. Chtějí kultivovat svou sexualitu a naučit se nové věci, aniž by museli experimentovat s náhodnou známostí.

Naše partnerské kurzy a kurzy masáží CORE TOUCH® nabízejí bezpečný prostor pro zkoumání a naplňování vlastních potřeb, porozumění a vyjádření vlastních hranic, rozvíjení umění komunikace, osvojování si životního stylu, podporujícího zdraví, harmonii a lásku. Ostatní lidé v kurzu jsou partnery pro daná cvičení. V nich se můžete poznávat, zrcadlí vám vaše chování, učíte se o sobě i o druhých. Míru intimity si nastavujete každou chvíli podle sebe, učíte se poznávat své touhy i hranice. Za podpory lektorů se učíte, jak rozvíjet intimitu a lásku ve svém životě.

Na kurzech bývá zpravidla 30 – 40 účastníků. Přesto se může stát, že na kurzu nebude nikdo, s kým byste si masáž ráda vyměnila, nebo přijdou jiné důvody, proč se na výměnu nebudete cítit připravena. Stává se to velmi zřídka, a přesto je důležité vědět, že máte vždy možnost se určitého cvičení neúčastnit, a být v místnosti pouze jako přihlížející. Popřípadě si techniku upravit způsobem, který je pro vás v danou chvíli správný. Učíte se z vlastní volby, nikoliv z donucení 🙂

 

9. Musím mít při návštěvě kurzu partnera/partnerku?

Ne. Ve smíšených skupinách se sami staráme o to, aby počet mužů a žen byl pokud možno vyrovnaný, kvůli rovnováze mezi mužskou a ženskou energií. (Pokud není uvedeno jinak, jsou naše smíšené skupiny otevřené pro páry i jednotlivce.) 

 

10. Jak probíhá výběr dvojic pro cvičení na kurzech? Co když na kurzu nikoho do dvojice nenajdu?

Pokud na skupinu přijedete v páru, cvičíte ve všech či většině případů (obzvlášť při intimních technikách) s vlastním partnerem.

Ti, kdo přijedou jako jednotlivci, cvičí mezi sebou navzájem. V tomto případě podporujeme výměnu partnerů mezi jednotlivými cvičeními, pokud se utvořená dvojice nedomluví jinak. Takže zpravidla pak projdete i několik různých setkání. Důraz je na osobní prožitek a naučení postupu a přístupu, ne na vytváření vazby s partnerem/partnerkou na cvičení.

Pro výběr a střídání dvojic využíváme několik různých principů, se kterými se v kurzu můžete setkat:

  • vybírá si pokaždé ten, kdo masáž bude přijímat, a dvojice se tedy po každém cvičení rozpustí;
  • vybíráte si partnera na výměnu masáže (dávání i přijímání ve stejné dvojici)
  • náhodný výběr (například losování); týká se jen účastníků, kteří výběr raději přenechají „hře osudu“ než osobní volbě.

V kurzu máme vyvážený počet mužů a žen, a zpravidla tedy cvičí dvojice muž - žena. Pokud se stane, že někdo nepřijede, odstoupí od cvičení nebo jiným způsobem dojde k nerovnováze mužů a žen, slouží jako partneři naši asistenti/asistentky. Další možností jsou cvičení ve trojici nebo pasivní účast (přítomnost v místnosti bez aktivního zapojení do dávání a přijímání).

Výběr partnera je tedy dílem osobní volby, dílem náhody, dílem rychlosti a rozhodnosti – kdo si nevybere, bude vybrán… často i moment výběru partnera na cvičení vypovídá o našich vzorcích ve vztazích s ostatními lidmi. Každé setkání je příležitostí pro učení a osobní rozvoj, každý člověk je zrcadlo.

Při cvičeních sledujeme dynamiku výměny v utvořených dvojicích a když je třeba, korigujeme a pomáháme, aby zkušenost dávání i přijímání byla hlubokým, smysluplným a příjemným prožitkem.

Protože se naše semináře dotýkají také křehkých témat intimity a sexuality, plně respektujeme osobní hranice účastníků. Pokud by na vás něco bylo „moc“, lze cvičení upravit dle vlastního cítění nebo se zúčastnit jako pozorovatel/ka. Často i taková volba přináší hlubokou a léčivou zkušenost. V případě potřeby jsme my i naši asistenti k dispozici pro řešení osobních témat a problémů. Při práci se sexualitou a intimitou je pro nás klíčové vytvořit bezpečný prostor bez tlaku a plný podpory.

 

11. Mohu jet na masážní kurz, když menstruuji?

To není překážkou. V průběhu menstruace se také mění prožívání a cítění, spojení s ženskou stránkou a intuicí je hlubší, a to udává zabarvení i masáži, která tak může být velmi hluboká a magická.

Někdo může mít potřebu být spíše v ústraní a klidu a dát i tělu prostor, aby regenerovalo, bez vnitřní masáže. I to je možné; masáž joni může být jen vnější, spojená s láskyplným držením dlaně atd. Je to krásná příležitost zkoumat Ženu v sobě a její potřeby.

Na praktické rovině je několik řešení: 1. nechat vaginu volně dýchat a krev téct, s ručníkem a popř. ještě igelitovou podložkou pod sebou; 2. použít tampon – ale ten je tvrdý a umožňuje jen mělkou vnitřní masáž vaginy; 3. použít jako tampon mořskou houbičku – je měkká, netlačí, nevadí (není ani cítit), dobře saje. Ženy přímořských národů ji používali v době menstruace. U nás v drogeriích je k dostání tzv. lufa, tvrdší mořská houba. Na kurzech mívám v prodeji měkké mořské houbičky potřebné velikosti (podle síly menstruace několik kubických centimetrů).

 

12. Nechci, aby mě někdo osahával. Mohu se i tak zabývat celostní smyslnou masáží?

Mnoho žen se bojí, že je na kurzu bude někdo „otravovat“ a osahávat, a zasahovat tak do jejich soukromého prostoru proti jejich vůli. Od tohoto strachu se lze osvobodit na základě vlastní zkušenosti. Na kurzech dochází k vědomému setkávání, během kterého se učíme naplňovat hluboce lidskou touhu po doteku novými způsoby. Ženy mají možnost seznámit se s celostní smyslnou masáží nejprve v kruhu žen, a poté, co získají důvěru v sebe sama a ostatní ženy, se mohou postupně učit důvěřovat také mužům.

 

13. Navazuje CORE TOUCH II  na desetidenní výcvik CORE TOUCH® I? 

Desetidenní výcvik celostní smyslné masáže CORE TOUCH® je vyústěním jedenácti let, po které vyučujeme zájemce tento typ masáží. Poprvé jsme představili workshopy masáží a práce s tělem v lednu roku 2005. Během dvou let se tyto workshopy vyvinuly v hluboce transformující a zároveň ucelený profesionální výcvik. Po několika letech jsme přejmenovali tento typ masáže na Celostní smyslnou masáž namísto tantrické; nechtěli jsme, aby to budilo dojem nějaké spirituality nebo něčeho podobného, co si lidé mohou představit pod pojmem „tantra“.

Učíme zájemce jak být přítomen ve svém těle, jak se plně cítit, jak pustit napětí, myšlenky a bolestné emoce (které často blokují pocity potěšení a uvolnění). Díky této práci s tělem jsou lidé více ve svém středu, ve své síle, více vnímají svou vnitřní svobodu a sílu dosahovat své životní cíle a záměry. Vzrůstá samozřejmě i jejich schopnost vnímat potěšení a radost. To, že jsme více v těle a srdci (a méně v myšlenkách a obavách), může hluboce transformovat naše životy, a to na všech úrovních.

Výcvik CORE TOUCH® II staví na desetidenním výcviku  CORE TOUCH® I a jde ještě dál v práci s druhými lidmi, v možnosti stát se profesionálem v oblasti práce s tělem, intimity a vztahů a pracovat nejen s jedním klientem, ale třeba i se skupinami, psát odborné články, publikovat videa atd. – to záleží na každém z účastníků, na co se zaměří po absolvování výcviku. Velká část výcviku je i domácí studium, supervidované odbornými kouči jak online, tak pokud možno i offline.

V 10denním kurzu celostní smyslné masáže je mnoho prvků, na kterých stavíme v  CORE TOUCH® II, jak ohledně dávání tak přijímání doteku a práce s vlastním tělem. Mnoho lidí potom pokročilým výcvikem  pokračuje, takže se pak vzájemně podporují, společně se věnují cvičením apod., což studium velmi usnadňuje a zpříjemňuje. Umožňuje to vytěžit z domácího (online) studia maximum.

 

Na dotazy odpovídali Mgr. Denisa Říha Palečková a Ing. Richard Vojík.