1.1.2017 - 23.7.2017

Certifikovaný profesionální výcvik Sexuologické práce s tělem
(Sexological Bodywork) 2017 v ČR 

SEXOLOGICAL BODYWORK

Staňte se skutečným profesionálem v oblasti lidské sexuality. Zúčastněte se jedinečného somatického výcviku SEXOLOGICAL BODYWORK.

Lektoři: Joseph Kramer, Ph.D., Mgr. Denisa Říha Palečková, CSB a Ing.Richard Vojík, CSB

Výcvik Sexological Bodywork je pokročilé vzdělání v práci s lidskou sexualitou a je určen pro zájemce, kteří JIŽ MAJÍ bohaté zkušenosti s prací s tělem, masáží a lidksou sexualitou. Pokud jste podobným tréninkem ještě neprošli, je důležité nejprve absolvovat 10-denní výcvik Škola celostní smyslné masáže 11. - 20. 11. 2016, který již sám o sobě představuje kvalitní profesní vzdělání a současně je hlubokou cestou osobního rozvoje a transformace.

 

Studenty do výcviku Sexological Bodywork přijímáme na základě výběru. Zájemci o tento výcvik, kontaktujte prosím přímo Denisu Říha Palečkovou na paleckova.denisa@gmail.com.

S Denisou se také můžete poradit, který krok je pro Vás teď vhodný.

 

EASE – Evropská akademie somatického vzdělání nabídne v ČR profesionální certifikovaný výcvik Sexuologické práce s tělem (Sexological bodywork). Kurz svou náplní zahrnuje a navíc rozšiřuje původní americký výcvik. Pátého běhu českého výcviku se v roce 2017 zúčastní i zakladatel profese Joseph Kramer, Ph.D.

Rozhovor Denisy Říha Palečkové se zakladatelem profese Sexological Bodywork Josephem Kramerem....

SB poprvé v Čechách v roce 2012.

Jak tato profese vznikla? 

Delší rozhovor z roku 2014.

 

1. Základní informace k výcviku

Somatický výcvik Sexuologické práce s tělem (Sexological Bodywork) poskytuje jedinečné příležitosti ke vzdělání díky přímé zkušenosti. Účastníci se seznámí s pestrou škálou možností této nové profese, která má v USA certifikát uznaný státem Kalifornie.

Výuka zahrnuje: mužskou a ženskou intimní masáž, zaměření na smyslové vjemy a pocity, anální masáž, uvolnění pánevního dna, práci s dechem, koučink vědomé pozornosti k sexualitě a mnoho dalšího. Profesionální výcvik připraví praktikující na to, aby byli schopni učit v oblasti sexuality jednotlivce, páry i skupiny. Trénink probíhá prostřednictvím online výuky, telefonických konferencí, domácích erotických cvičení, video ukázek, supervidované praxe a společné erotické praxe.

Součástí tréninku je také intenzivní rezidenční výcvik, během kterého se praktikující i instruktoři sejdou, aby rozvinuli erotické dovednosti práce s tělem v kontextu sexuality, společně zkoumali rozšířené stavy vědomí díky práci s tělem a dechem, stavy erotického transu a seznámili se s kolegy v nové profesi Sexological Bodywork.

 

Výcvik vítá rozdílné sexuální preference, pohlaví i věk.

Kurz probíhá dvojjazyčně, tj. v češtině a angličtině.

Váňův statek, intenzivní rezidenční výcvik v roce 2015

 

2. Co se v kurzu naučíte?

 • Mužskou a ženskou intimní masáž, zaměření na smyslové vjemy a pocity, anální masáž, uvolnění pánve, práci s dechem a koučink vědomé pozornosti k sexualitě.
 • Teorii somatického učení, která říká, že nejhlubší vzdělání v sexualitě je založené na dlouhodobé vědomé, na sebe zaměřené praxi. Díky využití tohoto jógového systému vzdělání založeného na zkušenosti se účastníci stávají zdrojem a průvodcem ostatních při sezeních s erotickou praxí.
 • Jak při výuce používat různé prostředky, zahrnující výuková DVD o sexualitě, online video přenos (streaming), skupinové učení na dálku a telefonické konferenční hovory.
 • Jak použít dotek, dech a zaměřenou pozornost k vytvoření hlubokých extatických a erotických stavů a jak tyto stavy umět popsat a používat je ve své praxi.
 • koučink vědomé pozornosti k sexualitě, založený na principech tzv. Autentického Pohybu (Authentic Movement).
 • Naučíte se techniky práce s tělem, které pomocí teorie ovlivňování sestavené Silvanem Tomkinem pomáhají řešit stud v sexuální oblasti jak u sebe, tak u ostatních.
 • Za využití teorie Donalda Moshera, “Hloubka sexuální zaangažovanosti“ (Sexual Involvement Theory), se dozvíte, jak pomáhat ostatním v dosažení hlubokých úrovní sexuální intimity.
 • Díky účasti na erotických rituálech a díky zahrnutí prvků z tradic tantry, taoismu a domorodých Amerických Indiánů do svých sezení se seznámíte s prvky erotické spirituality.
 • Jak přizpůsobit učení a podpořit zpětnou vazbu u lidí, kteří prožili sexuální trauma.
 • V jakých případech klientům doporučit lékaře, psychoterapeuty a další profesionály zdravotní péče.
 • Prožijete a porozumíte společné podstatě vtělení a sexuality prostřednictvím práce s ostatními během výuky.
 • Dále se naučíte vyhodnocovat vtělení a pozornost jako indikátory sexuálního zdraví a štěstí.
 • Dozvíte se, jak vytvořit základy založení vaší vlastní úspěšné praxe a provozování profese Sexuologické práce s tělem.

poděkování studentů ročníku 2014 Josephovi Kramerovi

3. Struktura kurzu a požadavky na přijetí

Studenti začínají 2,5-měsíčním domácím studiem. Poté se účastní Intenzivního rezidenčního výcviku, po kterém následují další čtyři týdny domácího studia a integrace.

Nakonec jsou studenti supervidováni při 25 sezeních s jednotlivci a malými skupinami po dobu dalších 2 měsíců.

 

 

Po splnění všech požadavků studenti obdrží mezinárodně platný certifikát

v Sexuologické práci s tělem.

Rezidenční výcvik 2015, Váňův statek

Požadavky na přijetí

Základním předpokladem pro tento kurz je chuť přinášet užitek ostatním.

Výcvik je utvořen zejména pro ty, kteří již pracují jako bodyworkeři, lektoři sexu, instruktoři jógy, psychologové a pracovníci zdravotní péče. Je vhodný také pro ty, kteří chtějí projít opravdu hlubokou cestu transformace sebe sama a rozšíření svých možností vnímání a prožívání.

Studium vyžaduje předchozí zkušenosti s masáží. Studenti musí být kompetentní, zkušení a mít důvěru ve svou schopnost dávat masáž. Ideálním vstupním požadavkem pro Rezidenční Intenziv SB je absolvování 10-denní Školy celostní smyslné masáže (pro účastníky SB – sleva – více v odstavci Kurzovné a slevy). Minimálně by měl mít uchazeč znalost ze seminářů (u nás nebo doložitelný ekvivalent jinde v Čechách či zahraničí):

 • masáže pohlaví muže a ženy,
 • anální masáže,
 • masáže pánevního dna a základy práce s tělem/ jiných typů masáží.

Vítány jsou také zkušenosti s vedením rozhovorů, koučink, různé formy terapie apod. (není podmínkou). Škola celostní smyslné masáže učí jak postupy a techniky masáže těla, tak intimní masáže. Díky tomu umožňuje absolventům transformační „pobyt“ v prostoru se zvýšenou energií, komfort a přirozenost v přístupu k tělu a intimitě (vlastní i u klientů) a mnoho dalších momentů, podstatných pro osobní a profesní rozvoj.

Naše zkušenost je, že ve výcviku SB můžeme jít mnohem rychleji a dále dopředu, pokud jsou studenti připravení a práce s tělem a intimitou pro ně není již novinka. Proto máme vstupní požadavek určitého stupně pokročilosti v této oblasti u každého uchazeče. Zájemci o studium, se kterými jsme zatím neměli osobní kontakt na našich seminářích, budou moci vstoupit na základě osobního pohovoru s Denisou či Richardem, kde zhodnotíme jejich připravenost pro studium SB, případně doporučíme vhodnou přípravu.

Studenti musí mít možnost vysokorychlostního připojení k internetu, aby se mohli účastnit skupinových diskuzí, sledovat video ukázky a využívat další online materiály pro výuku.

 

Termíny jednotlivých částí výcviku SB 2017:

 • Modul I - On-line skupinové studium1.1.2017 – 2.4.2017
 • Modul II - Intenzivní rezidenční výcvik na Váňově statku u Pelhřimova 13.4.2017 - 23.4.2017
 • Modul III - Supervidovaná výuka - 23.4.2017 – 23.7.2017 - 25 kreditů ze sezení a lekcí s jednotlivci, páry a malými skupinami 

Struktura výcviku

Modul I - Online Skupinové studium - 1.1.2017 – 2.4.2017

Somatické vzdělání v sexualitě je oblast studia plná nových myšlenek. Důležitým základem pro učení je četba vybraných textů a sledování nahrávek a filmů. Po studentech se vyžaduje, aby na studentské online fórum posílali krátké zprávy z každé četby a sledovaného filmu. Nejhlubší prožitek a výuku vtělení ve výcviku Sexuologické práce s tělem přináší domácí studium a praxe domácích erotických sezení.

Základem domácího studijního programu je pravidelná somatická praxe. Online video ukázky a důležité sexuologické texty poskytují zdroj pro tento nový obor somatické sexuologie s důrazem na erotickou masáž, koučink vědomé pozornosti k sexualitě, anální potěšení, erotickou jógu a sexuální zdraví.

Každý student posílá jednou či dvakrát týdně zprávy do skupiny o svém erotickém učení a praxi. Uzavřené fórum v New School of Erotic Touch (Nové škole erotického doteku) umožňuje sdílení reportů z domácích úkolů a poskytuje prostor pro online diskuze a komunikaci s instruktory.

Online fórum pro domácí studium udává směr praxi domácích sezení, četbě a sledování videí.

Studenti by si měli pro domácí studium vyčlenit 10–15 hodin týdně.

To zahrnuje čas na praxi erotických sezení a studium videí a textů.

 

Studenti, kteří nedokončí domácí studium, se nemohou zúčastnit Modulu II- Intenzivního rezidenčního výcviku.

Modul II - Intenzivní rezidenční výcvik - 13.4.2017 - 23.4.2017

Po 11 týdnech skupinového vzdělání online se studenti i lektoři setkají fyzicky, aby praktikovali společně. Tento rezidenční 10-denní intenzivní výcvik obsahuje vysvětlení i praxi v masáži těla, pohybu, zaměření na cítění, erotickou masáž, práci s dechem a koučink vědomé pozornosti k sexualitě. Zvláštní důraz je kladen na výuku práce s ostatními – coby instruktor sexuální jógy, vedení erotických sezení s klienty a podporu ostatních směřováním jejich vlastního somatického vzdělání. Každý student během výcviku cvičí se všemi ostatními studenty i lektory formou doteku i koučinku. Během intenzivního výcviku studenti prohloubí svou erotickou praxi, se kterou započali během domácího studia. Důraz je kladen na následující:

Koučink vědomé pozornosti v sexualitě

Tato forma koučinku vyžaduje vstoupení do role erotického instruktora sexuální jógy. Účastníci pomáhají ostatním překonat stud a erotickou smyslovo-pohybovou strnulost, což umožňuje jak osobní, tak společné erotické vtělení. Spíše než-li výuku, zpřístupňují studenti klientům možnost, aby se sami učili a pěstovali vědomou pozornost (mindfulness) v erotice.

 

Vědomá práce s dechem

Dech je základní nástroj sexuologické práce s tělem. Vyučuje se několik rozdílných způsobů dechu. Studenti se učí, jak pomáhat ostatním, aby mohli díky dechu rozšířit svou kapacitu vzrušení a erotické radosti.

 

Koučink vědomé pozornosti k sexualitě

Podle teorie Authentic Movement (Autentického pohybu) je koučink vědomé pozornosti k sexualitě překvapivě efektivní metodou, jak ostatním pomoci osvobodit se od omezujících návyků a jít hluboce do erotické zkušenosti. Hlavní technikou při koučinku vědomé pozornosti k sexualitě je být svědkem něčí masturbace nebo nechat někoho, aby byl svědkem naší masturbace. Studenti dávají a přijímají sezení, a současně se také účastní na skupinových sezeních, jako je například tanec erotického tranzu. Studenti se učí možnostem použití videa jako jednu z forem zpětné vazby v práci s ostatními. Motto koučinku vědomé pozornosti k sexualitě je: “Změňte způsob, jakým masturbujete – změňte svůj život.”

 

Erotická práce s tělem

Skrze dávání a přijímání erotického doteku se studenti učí několik forem masáže pohlaví a anální masáže. Výsledkem jsou často stavy erotického tranzu. Studenti se také seznamují s tím, jak učit tyto masáže jako formu milování pro páry i skupiny.

Dále se studenti učí techniky neo-reichiánské práce s tělem; díky uvolnění svalového brnění a stažení je možné osvobodit potenciál těla za účelem dosažení orgasmu.

 

Anatomie kostry, svalů a genitálií

Anatomie se vyučuje v kontextu ukázek a sezení práce s tělem.

 

 

Modul III - Supervidovaná výuka - 23.4.2017 – 23.7.2017

Po intenzivním 10-denním výcviku studenti pokračují další 4 týdny ve skupinovém domácím studiu.

Úkoly a čtení jsou zaměřeny na výuku prostřednictvím videoukázek a DVD, strukturování vlastního studia během následné supervidované praxe a obchodní úspěch při založení vlastní praxe.

Studenti se učí, jak efektivně používat DVD, jak dělat koučink po telefonu, telefonickému koučinku a konferenčních hovorům, skupinovému učení na dálku prostřednictvím on-line webů jako například YouTube.com.

Vytvoření úspěšné praxe Sexuologické práce s tělem vyžaduje vizi, obchodní plán, propagaci a podpůrnou síť. Studenti se také seznámí s požadavky na legislativu a profesní etiku.

Supervidované praxe

Studenti dokončí 25 sezení Sexuologické práce s tělem s jednotlivci, páry a malými skupinami. Pošlou reporty z těchto praxí instruktorům k prohlédnutí a kontrole. Dvakrát měsíčně se za účelem individuální i skupinové supervize uskuteční telefonická konference.

 

 

Certifikace

Po splnění všech požadavků udělí EASE – EUROPEAN ACADEMY OF SOMATIC EDUCATION profesionální certifikaci v Sexuologické práci s tělem. Absolventi tohoto profesionálního výcviku se mohou stát členy Asociace certifikovaných terapeutů v sexuologické práci s tělem – ACSB (The Association of Certified Sexological Bodyworkers).

 

Vítáni do kurzu jsou i ti zájemci, kteří se chtějí naučit Sexuologickou práci s tělem, ale nehodlají jí použít profesionálně.

4. Doporučená a povinná literatura pro výcvik

Somatické vzdělání v sexualitě je oblast plná nových myšlenek.

Povinná a doporučená literatura a videa ke shlédnutí jsou pro profesi Sexuologické práce s tělem základem.

Doporučujeme nastudovat povinnou četbu ještě před začátkem kurzu. Díky tomu budete mít během samotného semináře více času pro erotickou práci s tělem a somatický koučink.

 

Texty:

 • The Erotic Mind (v němčině: Erotische Intelligenz), autor: Jack Morin
 • Women’s Anatomy of Arousal: Secret Maps to Buried Pleasure, autorka: Sheri Winston

 

Eseje (Volně ke stažení):

 

Doporučené filmy:

Požadavkem na přihlášené studenty je, aby sledovali, studovali a praktikovali více než 12 hodin erotických učení z více než 25 rozdílných vzdělávacích DVD.

Všechny je možné sledovat nebo stáhnout na stránkách The New School of Erotic Touch.

Video studium přihlášených studentů je vedeno prostřednictvím kurzového pracovního sešitu a prostřednictvím skupinových telefonických shromáždění s Josephem Kramerem.

Většina doporučených filmů uvedených na seznamu níže je k dispozici k zapůjčení v obchodech a na internetu. Na fóru semináře proběhne o těchto filmech diskuze.

 

 • Bliss, autor: Lance Young starring Terence Stamp
 • Shortbus, autor: John Cameron Mitchell
 • Sex, Lies, and Videotape, autor: Steven Soderbergh
 • Resurrection s Ellen Burstyn (není na DVD)
 • Healing Sex: The Complete Guide to Sexual Wholeness se Staci Haines

 

Doporučená literatura:

 • Our Sexuality, autoři: Robert Crooks a Karla Baur (8., 9. nebo 10 vydání). Ujistěte se, že kupujete učebnici a ne průvodce studiem. Tento text je nejlepším výzkumem biologických, psychologických, kulturních a aspektů chování, který je v součastnosti možné získat. Je to důležitý zdroj pro profesionální sexuology. 8. a 9. vydání může být pořízeno velmi levně.
 • Passionate Marriage: Keeping Love and Intimacy Alive in Committed Relationshipsautor, autor: David Schnarch
 • Touching Enlightenment: Finding Realization in the Body, autor: Reginald A. Ray
 • Reclaiming Eros: Sacred Whores and Healers, autoři: Margaret Wade a Suzanne Blackburn
 • Indecent Practices and Erotic Trance: Making Sense of Tantra, 
autor: John Ryan Haule (Jungian analyst)

Seznam doporučené literatury je orientační. Všechny povinné studijní texty máme přeložené do češtiny. Účast je tak možná i pro kohokoliv, kdo rozumí jen česky a neovládá angličtinu 🙂

5. Termíny konání

 • Modul I - On-line skupinové studium – 1. část: 1.1.2017 – 2.4.2017
 • Modul II - Intenzivní rezidenční výcvik na Váňově statku u Pelhřimova 13.4.2017 - 23.4.2017
 • Modul III - Supervidovaná výuka - 23.4.2017 – 23.7.2017 - 25 kreditů ze sezení a lekcí s jednotlivci, páry a malými skupinami 

Doporučení: Student získává přístup k online výukové platformě ihned po uhrazení plné částky kurzového. Velmi doporučujeme začít s domácí částí studia již dříve než 1. ledna, ideálně měsíc i více dopředu.

Poslední kruh sdílení, Rezidenční výcvik 2014, Slapy.

6. Lektoři

Joseph Kramer, Ph.D., Denisa Říha Palečková, Richard Vojík a další certifikovaní odborníci v Sexuologické práci s tělem budou asistovat jako osobní kouči.

Mgr. Denisa Říha Palečková, CSB & Ing. Richard Vojík, CSB

Zakladatelé a hlavní lektoři Sexuologické práce s tělem v ČR.

Denisa a Richard jsou mezinárodně uznávaní učitelé v oblasti partnerských vztahů, intimity a osobního růstu.Certifikovaní lektoři sexological bodywork při IASHS (Institute of Advanced Study of Human Sexuality) v USA. Od roku 2002 vedou kurzy osobního rozvoje a ucelený výcvik Škola celostní smyslné (tantra) masáže.

Jsou zakladateli Tantra Spa Prague (Spa Vinohrady)– prostoru pro celostní smyslnou masáž, práci s energií, individuální výuku a osobní rozvoj. Kromě České republiky vedou kurzy také v Anglii, Belgii, Dánsku, Irsku, Polsku, Thajsku a dalších zemích. Jejich semináře jsou plné pohody a láskyplného humoru, a současně se dotýkají životně důležitých témat.

Joseph Kramer, Ph.D.

Zakladatel profese Sexological Bodywork

Joseph Kramer je největším průkopníkem somatického vzdělání v sexualitě na světě. Během posledních pětadvaceti let vyškolil tisíce profesionálních bodyworkerů, erotických masérů, somatických pedagogů. V roce 1984 založil školu The Body Electric School v Oaklandu, v Kalifornii a v roce 1999 také Novou Školu Erotického Doteku (The New School of Erotic Touch).

Je autorem více než 12 výukových videí a DVD zabývajících se erotickou prací s tělem. Je profesorem Somatické sexuologie na IASHS – Institut pro pokročilá studia lidské sexuality v San Francisku ačlenem představenstva Mezinárodního Institutu pro Sexuologickou práci s tělem (International Institute of Sexological Bodywork). Jeho webová stránka je: http://www.eroticmassage.com

Denisa Říha Palečková
Richard Vojík
Joseph Kramer

Výpovědi účastníků kurzu Sexological Bodywork:

Silvie Šabacká

Markéta Zika Koppová

Svetlana Textoris

Pokud se vám titulky nezobrazí automaticky, aktivujte je ikonou vpravo dole-CC- v okně přehrávače.

Honza Urbánek

Jana Mašková Zimolová

Rosanne Kloeg

Amrita Joy

Stella Krenčejová

Tara

Catarina Brazão

Cítím po kurzu obrovskou změnu. Vnímání se mi rozšířilo, jsem mnohem více v těle, třeba se několikrát za noc probudím a cítím, jak mi brní ruce i nohy, mám radost z každého sousta, které sním, každý dotek který dám i dostanu je pro mne oslavou života. Objevené a přijaté CET (Centrální Erotické Téma) je pro mne obrovská změna v přístupu k sobě samému.

S manželkou máme líbánky naprosto jiné dimenze! Odbrzdilo to moji \"záchrannou\" brzdu. 

Josef, účastník výcviku 2015

Dávání druhým je krásný a děkuji za tento dar, který máme... chci ti říct, že díky vám a tím vaším posláním jsem začala cítit své srdce, své já a otevřela jsem jej světu a tím můžu dávat .... sebe ... děkuji, děkuji že jsem vás mohla kdy poznat a být trochu vaší součástí ...

Pochopila jsem díky orgasmické praxi jak důležité je, naučit se být pozorným milencem svému vlastnímu tělu. Znamená to pro mě do života, že dokážu být šťastná sama se sebou a tak vzrůstá v mém těle zdravé sebevědomí, díky kterému lépe procházím životními zkouškami. Nenechám svému tělu ubližovat, ať už nezdravým jídlem nebo negativními emocemi, které jsou na něj ventilovány z okolí. Už lépe naslouchám své intuici a jasněji vidím své záměry.

Markéta, účastnice výcviku 2015

Bylo to úžasné a inspirující:) neváhejte a jděte do toho 🙂 pro sebe, nebo i pro ostatní 🙂

Silvia Henniger, účastnice výcviku 2015

\"Jela jsem na výcvik nejenom s tím, abych se zdokonalila profesionálně, ale také abych vyrostla jako člověk, naučila se vážit si sebe sama a stát se \"ženou\". Nebyla jsem si jistá jestli to vše je možné....první dny na výcviku byli jako horská dráha...nahoře, dole...pak se něco začalo měnit...každý den jsem udělala malý krůček dopředu...začala jsem bořit bariéry...a otevírat své srdce... své tělo...když jsem včera odjížděla, již v autobuse jsem cítila, ze když dýchám tak dýchám do plných plic...už ne jen napůl..přes obrovskou únavu jsem se přistihla, že se usmívám...jen tak...cítila jsem, že nějaká změna opravdu nastala...ale nikdy bych nečekala, ze tak “viditelná\"!

Dnes po první masáži po výcviku, klient, který ke mně chodí již rok mi sdělil, ze již při pozdravu viděl \"novou Adrianu\". Viděl sebevědomou zářící ženu...a že i masáž byla podstatně jiná...že cítil moji otevřenost a jistotu...

DĚKUJI DĚKUJI DĚKUJI!!!!\"
S láskou Adriana, účastnice výcviku 2015

7. Kurzovné a slevy

KURZOVNÉ: 2900 EUR (cena bude přepočtena do CZK vždy v aktuálním kurzu)

 • EARLY BIRD CENA do 30.září 2016: 2200 Euro
 • cena pro partnery: 2500 Euro (cena za osobu)

Kurzovné nezahrnuje náklady na stravu a pobyt na Intenzivním rezidenčním výcviku. (5900 Kč / plná penze + pokoj bez sociálního zařízení - 7500 Kč / plná penze + pokoj pro jednotlivce se sociálním zařízením (pokud to umožní kapacita))

Tato cena zahrnuje:

 • kurzovné;
 • roční poplatek na vstup do online fóra se zadáním úkolů, platformou pro komunikaci studentů, přístupem ke stovkám videí a studijním textům;
 • účast zakladatele profese Sexological Bodywork Josepha Kramera, PhD., po celou dobu Intenzivního rezidenčního výcviku;
 • supervizi a podporu v průběhu domácího studia před a po rezidenčním výcviku od lektorů a koučů – asistentů výcviku;
 • mezinárodně platný certifikát v profesi Sexological Bodywork po splnění podmínek studia.

Podstatná část textů ke studiu, která je součástí výcviku SB, je přeložena do češtiny.

Výcvik bude probíhat současně v ČJ a AJ. Studijní materiály jsou dostupné v obou jazycích.

Výuka zahrnuje online přístup do sekce domácího studia, přístup k video ukázkám a studentskému fóru a jednoroční členství v The New School of Erotich Touch (Nová škole erotického doteku), hlavního online zdroje pro lektory Sexuologické práce s tělem. Školné nezahrnuje cenu za ubytování a stravu na 10-denním intenzivním výcviku, tištěné knihy a případné telefonické poplatky za konferenční hovory.

BONUS pro SB studenty 2017, pokud se budou chtít účastnit 10 - denní Školy masáže:

Cena za účast na 10-denním výcviku Školy celostní smyslné masáže v termínu 11. - 20. 11. 2017 je snížena na:

 • 15 000 Kč v případě, že platí plnou částku Eur 2900
 • nebo na 17 500 Kč v případě, kdy platí early bird cenu za výcvik SB v hodnotě Eur 2200 (do 30. 9. 2016)
 • pokud platíte SB až po 10ti-denním výcviku, bude Vám tato sleva bude uplatněna zpětně a částka bude odečtena od ceny kurzovného za SB.

 

Celková cena za ubytování a stravu je 5 990 Kč na člověka na celý pobyt (NENÍ to zahrnuto v kurzovném).

Pokud jste rozhodnuti se kurzu zúčastnit nebo máte zájem o bližší informace, kontaktujte Mgr. Denisou Říha Palečkovou, CSB na paleckova.denisa (at) gmail.com nebo na tel. +420 777 288 887. V případě nedostupnosti volejte na mobil naší asistentky na +420 774 77 66 88. Těšíme se na Vaší účast!

Účastníci výcviku 2015

Mám spoustu otázek. Kde se dozvím víc? Máme sekci FAQ s často kladenými otázkami a odpovědmi.

 

Není náhodou Denisa Říha Palečková online? Vpravo dole by na Vás vyskočilo okénko: Máte nějaké otázky?

 

Také můžete zavolat naší asistence na číslo +420 774 77 66 88 nebo napsat email na dar.info4u@gmail.com.

(více v sekci Kontakt)